Nemojte da Vas život iznenadi...

Iznenadite Vi njega - osigurajte ga!

Stičete novu vrednost?

Jeste li osigurali stečeno?

I osiguranje je poslovna investicija.

Vrste osiguranja

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus d.o.o.

Najbolji način da postignete najkvalitetnije i najpovoljnije osiguranje rizika kojim ste izloženi je da poslove ugovaranja osiguranja poverite pouzdanom posredniku u osiguranju.

Racio Plus  je u mogućnosti da za svoje klijente organizuje sve vrste osiguranja imovine i fizičkih lica, prema vašim jedinstvenim potrebama:

OSIGURANJA LICA / OSIGURANJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU ŽIVOT, ZDRAVLJE I FINANSIJSKA STABILNOST

 • Životno osiguranje / mešovito osiguranje života

  Sa elementom štednje kapitala za doživljenje osiguranika i osiguranjem korisnika za slučaj smrti (sa ili bez uključenja dopunskih osiguranja).

 • Riziko osiguranje

  Obezbeđenje korisnika osiguranja samo za slučaj smrti osiguranika (sa ili bez uključenja dopunskih osiguranja).

 • Rentna osiguranja

  I stipendijska osiguranja za školovanje dece.

 • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

  Dopunska osiguranja (smrtni slučaj, invalidnost, lom kosti, dnevna naknada usled boravka u bolnici).

 • Osiguranje za slučaj nastanka jedne od teških bolesti

 • Osiguranje za hirurške intervencije

  Kao posledica bolesti ili nezgode.

 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 • Putna zdravstvena osiguranja

 • Osiguranje neplaćanja premije

  Za vreme radne nesposobnosti.

 • Osiguranje pogrebnih troškova

OSIGURANJA IMOVINE / NEŽIVOTNA OSIGURANJA RADI ZAŠTITE IMOVINE I POSLOVNOG OKRUŽENJA

 • Osiguranje imovine

  Od tzv. požarnih rizika – požar, eksplozija, udar groma, udar sopstvenog ili nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat, pad  vazdušne  letelice,  manifestacije i demonstracije.

 • Oluja, grad

 • Poplava, bujica

 • Klizanje tla

  I odronjavanje.

 • Lom instalacija

  I izliv vode iz instalacija.

 • Osiguranje provalne krađe

  I razbojništva.

 • Osiguranje loma stakla

 • Osiguranje od posledica zemljotresa

 • Osiguranje računarske opreme

 • Osiguranje objekata

  U izgradnji i montaži.

 • Osiguranje pokretne tehnike

 • Osiguranje finansijskih gubitaka preduzeća

  Usled prekida rada zbog nastale štete.

 • Osiguranje robe u transportu

 • Kasko osiguranje

  Motornih vozila, plovnih objekata i letelica.