Uvodna reč

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus d.o.o.

U nastojanju da steknemo novu vrednost, vrlo često zaboravimo da osiguramo već stečeno!

Savremeni život prate mnogobrojni rizici kojima su izloženi ljudi i njihova imovina.

Ugovaranjem osiguranja te rizike transferišemo na osiguravajuće društvo, što predstavlja pouzdanu zaštitu bez obzira da li se radi o našoj porodici, imovini ili poslovnom okruženju.

Savremeni život danas znači i mnogo obaveza, a samim tim malo vremena i resursa za bavljenje osiguranjem i pronalaženjem adekvatne zaštite koju osiguravajuća društva pružaju.

Osiguranje poslovnog okruženja za privredne subjekte predstavlja veoma kompleksno područje. Mali broj preduzeća može naći i zaposliti iskusne i stručne profesionalce za poslove osiguranja, a još manji broj može ekonomski opravdati angažovanje zaposlenih isključivo na poslovima osiguranja.

Bez obzira da li je u pitanju pojedinac ili firma, troškovi osiguranja postaju sve bitniji faktor i njihova optimizacija su cilj koji danas nije lako postići.

Posrednik u osiguranju (broker) je delatnost profilisana iz jasne potrebe za nezavisnim konsultantom, profesionalcem u oblasti osiguranja koji ima stručno znanje i  iskustvo da reši kompleksna pitanja i predloži osiguranje sa najboljim uslovima i cenom na tržištu.

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus, prepoznat kod više od 2000 naših klijenata kao pouzdan partner, sposoban je da profesionalno odgovori vašim jedinstvenim potrebama i da za vas pronađe optimalno osiguranje i dugoročnu finansijsku stabilnost.

Rado vam stojimo na raspolaganju da sagledamo vašu riziko – situaciju i da vam ponudimo najefikasniju zaštitu ličnog osiguranja, zaštitu vaše imovine i poslovne investicije, kao i osiguranje finansijskih sredstava za vašu spokojnu budućnost.