Usluge

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus d.o.o.

Da bismo profesionalno zaštitili vaše interese, naše usluge obuhvataju čitav niz stručnih radnji:

 • Identifikacija i analiza rizika

  • Prepoznavanje i utvrdjivanje rizika kojima ste izloženi Vi i Vaša porodica, i koji ugrožavaju Vašu imovinu i poslovanje.
  • Identifikacija potrebe osiguranja i izrada predloga za optimalno pokriće osiguranja.
 • Revizija polisa osiguranja

  • Analiza postojećih polisa.
  • Sublimacija različitih vrsta osiguranja i izrada predloga radi postizanja kvalitetnog pokrića osiguranja prema vašim stvarnim potrebama, uzimajući u obzir aspekt cene.
 • Ugovaranje osiguranja

  • Pregovaranje sa osiguravačima radi izrade ponuda osiguranja.
  • Analiza ponuda i izbor najpovoljnije ponude u odnosu na pokriće osiguranja i cenu.
  • Predočavanje i detaljno objašnjenje izabrane ponude osiguranja.
  • Organizacija ugovaranja osiguranja u skladu sa vašom odlukom i zahtevom.
  • Pregled i kontrola izdatih polisa osiguranja u zavisnosti od vrste osiguranja.
 • Pružanje stručne pomoći i savetovanje tokom trajanja osiguranja

  • Praćenje osiguranog pokrića u odnosu na pojavljivanje novih rizika kojima ste izloženi
  • Kontinuirano praćenje tržišta osiguranja radi primene inovativnih rešenja osiguranja
  • Ukazujemo vam na postupke realizacije uplata premija osiguranja, radi izbegavanja eventualnih propusta prilikom uplata
  • Briga o isteku polisa osiguranja i njhovoj pravovremenoj obnovi
 • Pomoć u obradi šteta

  • Pomaganje i savetovanje u postupcima prijave štetnog događaja osiguravaču
  • Učestvovanje u aktivnostima vezanim za procenu štete i rešavanje odštetnog zahteva
  • Briga o ekspeditivnoj likvidaciji odštetnog zahteva, odnosno naknadi štete

Naše brokerske usluge obuhvataju sve vrste osiguranja.

Pravilnik o postupanju u slučaju prigovora korisnika usluga posredovanja u osiguranju možete preuzeti ovde (PDF).

Informacije za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju, odnosno pri izmenama/dopunama ili produženju ugovora o osiguranju možete preuzeti ovde (PDF).