Rast premije osiguranja u prvom kvartalu 2017

Ukupna premija osiguranja u Srbiji u prvom kvartalu 2017. godine dostigla je iznos od 195 miliona evra (24.1 milijardi dinara), što predstavlja povećanje od 10 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Premija neživotnih osiguranja beleži rast od 8 odsto, pri čemu osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila raste 5,8 odsto, imovinska osiguranja rastu 4,5 odsto te kasko osiguranje motornih vozila premijski raste 13,8 posto.

U strukturi premije, na neživotna osiguranja se odnosi 76,3% premije, dok je udeo životnih osiguranja iznosio 23,7 odsto. Rast udela životnih osiguranja sa 22,3 odsto u istom periodu prethodne godine posledica je nominalnog rasta tih osiguranja od 17 posto, izveštava Narodna banka Srbije.

Osiguranje od autoodgovornosti čini 27,9 odsto ukupne premije osiguranja, a koncentracija portfelja u ovom segmentu blago povećana imajući u vidu da tri društva za osiguranje sa najvećim udelom u premiji osiguranja od autoodgovornosti pokrivaju 69,6 posto tržišta, dok su u istom periodu prethodne godine ta društva pokrivala 68,2 posto tržišta.

Na kraju marta na tržištu su poslovala 23 osiguranja, što je jedan manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupan broj zaposlenih iznosio je 10.923, manje za 0,2 posto na godišnjem nivou.