Vaše prednosti

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus d.o.o.

Na osnovu stručnih i inovativnih rešenja, uz sveobuhvatno poznavanje tržišta, Racio Plus stvara dodatnu vrednost za svog klijenta:

 • Naša usluga vam omogućuje da pažnju i vreme koje biste posvetili za pronalaženje adekvatne zaštite koju osiguranje pruža, posvetite sebi ili usmerite na svoj osnovni posao.
 • Pri tom krajnja cena osiguranja koju plaćate osiguravaču ne može biti veća od cene osiguranja koju bi vam osiguravač direktno ponudio bez našeg posredovanja.
 • Vašu riziko-situaciju procenjujemo analitički i stručno, i za vas pronalazimo osiguravajuća rešenja sa najboljim uslovima i cenom na tržištu, jer smo u svom poslu:
   • Nezavisni – nismo kontrolisani od niti jednog osiguravajućeg društva iako profesionalno sarađujemo sa svima,
   • Profesionalni – naša jedina delatnost je posredovanje u osiguranju, za šta posedujemo licencu Narodne banke Srbije. O zaštiti vaših interesa brinu zaposleni, profesionalni i stručni kadrvi sa dugogodišnjim iskustvom.
   • Specijalisti – detaljno poznajemo proizvode osiguranja na tržištu i imamo važna iskustva u radu sa osiguravačima, tako da poznajemo njihove mogućnosti – kadrove, bonitet, dobre i slabe strane.
 • Imamo pristup svim osiguravačima na tržištu i njihovim proizvodima.
 • Dovoljan vam je samo jedan „kontakt-telefon“ da se obratite za savet i uslugu po pitanju svih osiguranja na tržišu Srbije, umesto da morate da kontaktirate mnoge predstavnike osiguravajućih kuća pojedinačno.
 • Zastupamo prvenstveno vaš interes, jer za razliku od pojedinog osiguravača koji na osnovu svojih interesa i uslova nudi isključivo sopstveni proizvod, mi sagledavamo široku ponudu svih renomiranih osiguravača na tržišu i odabiremo proizvod koji najviše odgovara vašim jedinstvenim potrebama.

Iskustvo zaposlenih i poslovni ugled naše firme predstavljaju garant kvaliteta usluga koje pružamo našim klijentima i dodatnu sigurnost u pogledu zaštite njihovih interesa, što je prepoznalo više od 2000 pojedinaca i više od 200 kompanija (reference).