Pitanja i odgovori

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus d.o.o.

Koji su poslovi posrednika u osiguranju?

Poslovi posredovanja u osiguranju su:

  • pokretanje i predlaganje ugovaranja osiguranja,
  • poslovi koji se odnose na dovođenje u vezu osiguranika odnosno ugovarača osiguranja sa društvom za osiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju,
  • priprema i zaključenja ugovora o osiguranju,
  • pružanje pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva.

Ko može obavljati poslove posredovanja u osiguranju?

Poslove posredovanja u osiguranju, kao isključivu delatnost, obavlja društvo za posredovanje u osiguranju sa sedištem u Republici Srbiji koje je upisano u registar nadležnog organa na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.

Poslove za posredovanje u osiguranju u društvu za posredovanje u osiguranju mogu, na osnovu zaposlenja, obavljati samo lica koja imaju ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

Ko obavlja nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju i reosiguranju?

Nadzor nad poslovanjem društva za posredovanje u osiguranju vrši Narodna banka Srbije, koja u slučaju da posrednik ne posluje u skladu sa Zakonom može da ukine dozvolu za rad.

Ko plaća naknadu posrednika u osiguranju?

U ukupnoj premiji svakog osiguravajućeg proizvoda sadržan je deo koji se odnosi na režijske odnosno administrativne troškove koji svaki osiguravač ima.

Iz tog dela osiguravač plaća proviziju posredniku s obzirom da posrednik preuzima deo poslova osiguravača vezanih za pripremu i zaključenje ugovora o osiguranju.

Na osnovu izričitog pismenog ugovora, usluge posrednika može da plati klijent. U tom slučaju posrednik nema pravo na proviziju od osiguravača.

Koja je razlika između posrednika i zastupnika u osiguranju?

Posrednik

Radi isključivo u ime i za račun svog klijenta.


Traži najpovoljniju mogućnost da na celokupnom tržištu osiguranja pronađe osiguravača koji bi preuzeo rizik po najpovoljnijim uslovima za klijenta.


Nezavisan je od osiguravača, mora da ima osiguranje od profesionalne odgovornosti za finansijsku štetu koju klijent može da pretrpi zbog eventualne greške ili propusta u radu.

Zastupnik

Radi u ime i za račun osiguravača.


Nudi klijentu standardizovane proizvode osiguravača kojeg zastupa.


Ne mora da bude osiguran od profesionalne odgovornosti jer radi u ime i za račun osiguravača koji onda odgovara za pričinjenu štetu od strane zastupnika.

Zašto angažovati posrednika u osiguranju, kada osiguranje mogu ugovoriti direktno s osiguravajućim društvom?

U Srbiji posluje preko 20 društava za osiguranje koji pokrivaju široku paletu od preko 100 standardnih i nestandardnih rizika, naravno po različitim cenama. Ako niste u potpunosti upoznati sa proizvodima osiguranja koja se nude na tržištu, vrlo lako se može desiti da ugovorite osiguranje koje nije „skrojeno“ po vašoj individualnoj potrebi i po znatno višoj ceni. Osiguranje je specijalizovana delatnost koja iziskuje stručno znanje i dugogodišnje iskustvo koje posredniku omogućuje da pronađe rešenje prilagođeno vašim jedinstvenim potrebama po najboljim uslovima na tržištu.

Da li je premija osiguranja koju mi ponudi osiguravač direktno niža od premije osiguranja koju mi organizuje posrednik u osiguranju?

Poslovni Ugovor o posredovanju u osiguranju sačinjen između posrednika i osiguravača sadrži standardnu odredbu da premija osiguranja koju organizuje posrednik za svog klijenta ne može biti veća od premije osiguranja koju bi klijent dobio kroz direktnu ponudu osiguravača.