Impressum

Društvo za posredovanje u osiguranju Racio Plus d.o.o.
RACIO PLUS – posredovanje u osiguranju d.o.o. Novi Sad

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: 21000 Novi Sad, Tihomira Ostojića br.4/IV/39
Direktor: Borivoj Majstorović dipl. Inž.
Matični broj: 20331097
PIB: 105165552

Telefon: 021/631 25 12
E-mail: office[et]racioplus.com
Web: www.racioplus.com

Delatnost: Posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Nadležni organ: Narodna Banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd
Broj Rešenja: 9892 od dana 16.08.2007. godine.
Provera registracije: Narodna Banka Srbije, pismenim putem i/ili na internet adresi www.nbs.rs
Registar privrednih subjekata: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd Srbija, mat.broj 20331097 od dana 13.09.2007. godine.
Provera registracije: Agencija za privredne registre, pismenim putem i/ili na internet adresi www.apr.gov.rs
Član Privredne komore Srbije.

Uslovi korišćenja

Informacije

Svrha WEB prezentacije RACIO PLUS-posredovanje u osiguranju d.o.o (u daljnjem tekstu RACIO PLUS) je pružanje informacija o našoj kompaniji, uslugama i proizvodima. Te informacije ne čine ponudu u pravnom smislu.

Odgovornost

Informacije na našoj WEB stranici su postavljene sa najvećom pažnjom i biće kontinuirano ažurirane. Uprkos tome s obzirom na tehničke karakteristike Interneta, RACIO PLUS ne preuzima odgovornost za ispravnost, potpunost i aktuelnost sadržaja. RACIO PLUS će nastojati da svoju WEB prezentaciju da na neprekidno raspolaganje, ali ne preuzima odgovornost ako ta WEB prezentacija ne bude u potpunosti ili delimično dostupna. Pružene informacije na toj WEB stranici ni u kom slučaju ne predstavljaju pravno, osiguravajuće ili bilo koje drugo savetovanje. Za obavezujuće informacije, od strane nas posredovanih ugovora o osiguranju, upućujemo na Polise osiguranja i pripadajuće uslove osiguranja. RACIO PLUS ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za direktne ili indirektne štete zbog korišćnja informacija i materijala sa WEB prezentacije RACIO PLUS, ili uključivanjem preko linka na druge WEB prezentacije. RACIO PLUS ne preuzima odgovornost o tome da informacije, softveri ili drugi materijal koji je preko WEB prezentacije dostupan nije kontaminiran virusima ili drugim štetnim komponentama.

Hyperlink

Pomoću datog hyperlinka na WEB prezentaciji RACIO PLUS moguće je pristupiti drugim WEB prezentacijama, koje nisu direktno uređivane od strane RACIO PLUS, a čije bi informacije za posetioca mogle biti interesantne i korisne. S obzirom da te WEB prezentacije samostalno uređuju treća lica, upozoravamo da je odgovornost za sadržinu i izgled tih WEB prezentacija isključivo na ponuđačima tih WEB prezentacija. RACIO PLUS ne preuzima odgovornost za te ponuđače kao i od njih ponuđene informacije.

Sigurnost podataka na Internetu

World Wide Web je otvoreni javni pristupni sistem. Svaki put kada dobrovoljno online postavite lične informacije, radite to na vlastiti rizik. Vaši podaci na taj način mogu biti izgubljeni ili dospeti u ruke neovlašćenih lica. U takvom slučaju Racio Plus ne preuzima odgovornost.

Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka u Racio Plus ima visok prioritet, i lični podaci će se čuvati apsolutno poverljivo. Dobijemo li od vas podatke preko naše Web stranice, oni će biti upotrebljeni samo za od vas željenu svrhu i neće biti dostupni trećim licima. Sve lične podatke tretiramo kao poslovnu tajnu. Čuvamo ih trajno, do eventualnog opoziva.

Područno ograničenje

Na našoj WEB prezentaciji predstavljene usluge i proizvodi odnose se na lica koja imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji. Za sve pravne odnose nadležano je pravo Republike Srbije.

Autorska prava

Za našu WEB prezentaciju postoje zaštićena Autorska prava. Informacje su namenjene samo za ličnu upotrebu. Ako nije isključivo drugačije navedeno, upotreba tekstualnog ili slikovnog materijala je moguća samo uz saglasnost Racio Plus.

Za dodatna pitanja stojimo Vam rado na raspolaganju.